07 Dec 2016
december 7, 2016

Bezoek aan De Morgenster

0 reacties

De fractie van Gemeentebelangen gaat regelmatig een kijkje nemen bij lokale instellingen in Uithoorn en De Kwakel. Ditmaal was het de beurt aan fractievoorzitter Herman Bezuijen, die een bezoek bracht aan Arbeid Training Centrum (ATC) De Morgenster in Uithoorn. De naam van dit centrum is afkomstig van het gebouw waarin dit centrum is gevestigd en.. lees meer →

In de algemene beschouwingen bij de begrotingsraad heeft Gemeentebelangen opgeroepen om de kaders en uitgangspunten van het Masterplan Dorpscentrum tegen het licht te houden. Zoals door veel inwoners geconstateerd, is er na de veelbelovende start met de oplevering van de Waterlijn, geen schop de grond meer ingegaan. De deelprojecten Confucius en Amstelplein ontwikkelen zich niet,.. lees meer →

22 Nov 2016
november 22, 2016

Raad stelt begroting 2017 vast

0 reacties

Op donderdag 10 november jl. heeft de raad de begroting voor 2017 vastgesteld. Om dit te kunnen realiseren was het nodig om de budget egalisatiereserve aan te wenden én door in te stemmen met een aantal klein bezuinigingen. Voor de fractie van Gemeentebelangen wederom het bewijs dat het zeer belangrijk is om voldoende reserves te.. lees meer →

Op donderdag 13 oktober jl. stond het veelbesproken voorkeursbesluit voor het doortrekken van de Amstelveenlijn op de agenda van de gemeenteraad. Het voorstel betreft realisatie van een hoogwaardige tramverbinding tussen het Oude Dorp in Uithoorn en station Zuid in Amsterdam en het behoud van een busverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen busstation. Hiermee worden belangrijke bestemmingen.. lees meer →

17 Okt 2016
oktober 17, 2016

Gemeenteraad geeft extra geld aan DUO+

1 reactie

Tijdens de raadsvergadering van 22 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van extra budget voor de DUO+ uitvoeringsorganisatie. Hieronder kunt u lezen wat de overwegingen van Gemeentebelangen zijn geweest om in te stemmen met dit besluit. DUO+ is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel, waarbij er op.. lees meer →